Nálepka preprava potravín

Odporúčanie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky označením vozidiel pri preprave potravín. 23.03.2020
Rozmer 20 x 20 cm

2.88 s DPH (2.40 bez DPH)

Katalógové číslo: 3540 Kategórie: Značky: , , ,

Popis

Rozmer 20 x 20 cm.
Nálepka – PREPRAVA POTRAVÍN /POTRAVINY, FOOD/
ZDROJ: Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
http://www.sppk.sk/clanok/3131

Označovanie vozidiel pri preprave potravín, zvierat a technológií pre výrobu a spracovanie surovín na potraviny na tuzemskom a zahraničnom trhu

Vzhľadom k riešeniu mimoriadnej situácie pri tuzemskej a medzinárodnej preprave potravín, zvierat a technológií pre výrobu a spracovanie surovín na potraviny Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky považuje za dôležité zabezpečiť zachovanie chodu hospodárstva a verejného života pre kľúčové odvetvia, medzi ktoré patrí aj preprava zvierat, všetky činnosti súvisiace s výrobou a predajom potravín.

Zavádzaním opatrení  vznikajú problémy a výrazné až niekoľkohodinové zdržania vyššie uvedenej prepravy. Prednosť zvierat a potravín pred inou kamiónovou prepravou je v súčasnej situácii ťažko realizovateľná.
Vychádzajúc z návrhu opatrení zo zasadnutia ústredného krízového štábu hlavne s bodmi 7 a 17 návrhu opatrení Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky aj v súvislosti s uľahčením riadenia cestnej premávky Policajným zborom Slovenskej republiky na cestách v SR a hraničných priechodoch s inými členskými štátmi Európskej únie Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky dôrazne odporúča označovanie na viditeľných miestach všetky vozidlá prepravujúce živé zvieratá a vyššie uvedené tovary.

Nakoľko nie je legislatívne upravené označovanie takýchto vozidiel pre tuzemskú a medzinárodnú prepravu, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky odporúča označovanie prepravy symbolmi, ktoré sú uvedené na stránke: http://www.sppk.sk/clanok/3131

Označením
POTRAVINY, FOOD

Možno by sa Vám páčilo…

Možno by sa Vám páčilo…