Menu Zavrieť

nalepky koronavirus COVID-19

Aj správnym označením zabráňte šíreniu 2. vlny koronavírusu COVID - 19. Chráňte seba a svojich blízkych.

 S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. a) a e) zákona č. 355/2007 Z. z. dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia: 
– vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
– pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
– na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia, …

 Viac informácií >>>

• Vlastná výroba nálepiek podľa nižšie uvedených piktogramov s popisom
Označte predajňu, prevádzku, školu, škôlku zvýšeným hygienickým štandardom.
• V ponuke aj návody na správne umývanie rúk.
• Doplnenie zásob do 24 hodín.
• Rýchle dodanie.
• Skúsenosti s výrobou viac ako 20 rokov.

ZODPOVEDNOSŤ - OHĽADUPLNOSŤ - SÚDRŽNOSŤ

Dodržiavajte zásadu ROR (rúško-odstup-ruky)

nálepka Vyčlenený čas pre seniorov nad 65 rokov

Nálepka vyčlenený čas pre seniorov na 65 rokov v čase od 9:00 do 11:00 hod.

Okrúhle nálepky o priemere 13 cm.

Zvýhodnený balík 4 ks nálepiek COVID – 19

Priemer nálepiek 13 cm
Balík obsahuje:
– Nálepka Zákaz vstupu bez rúška
– Nálepka Maximálny počet zákazníkov
– Nálepka Dezinfikujte si ruky
– Nálepka Dodržujte odstup 2 m

Nálepka s upozornením na dodržiavanie vyššieho hygienického štandardu v predajniach.
– Zákaz vstupu bez rúška
– Dezinfikujte si ruky
– Dodržiavanie minimálnej vzdialenosti 2m
– Používajte rukavice

Nálepka formát A4 s odporúčaním ÚVZ SR na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19
– Zákaz vstupu bez rúška
– Používajte ochranné rukavice
– Dodržujte vzdialenosť 2 m.

Nálepka formát A4 vhodná pre predajne so základným upozornením na dodržiavanie odporúčaní.
– Zákaz vstupu bez rúška
– Vstupujte po jednom
– Dodržiavanie minimálnej vzdialenosti 2m.
– Používajte rukavice

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky odporúča používať označenie vozidiel.

Zavádzaním opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 vznikajú problémy a výrazné až niekoľkohodinové zdržania vyššie uvedenej prepravy. Prednosť zvierat a potravín pred inou kamiónovou prepravou je v súčasnej situácii ťažko realizovateľná. 

 

4-piktogramy

+421 905 603 704 

Nalepky.Online

Ponuka produktov je maximálne variabilná. Na mieru vyrábame nálepky v rôznych prevedeniach, reklamné tabule, magnetky,  plomby na ochranu dokumentov, autoplachty a rôzna špeciálna výroba.
Materiály, z ktorých vyrábame majú širokú škálu farebného a povrchového prevedenia. Sledujeme trendy v oblasti vývoja materiálov a ich aplikácií od renomovaných zahraničných dodávateľov.