Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 12. marec 2018

Spoločnosť LUMINA, spol. s r.o. rešpektuje vaše obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme o jednotlivcoch na www.nalepky.online (ďalej len „stránka“), ako môžeme tieto informácie použiť, s ktorými ich môžeme zdieľať, a dostupné možnosti týkajúce sa nášho využívania informácií. Zásady ochrany osobných údajov tiež popisujú opatrenia, ktoré prijímame na ochranu osobných údajov, ako dlho ich uchovávame a ako nás môžu jednotlivci kontaktovať o našich postupoch v oblasti ochrany osobných údajov a uplatniť svoje práva.

Obsah:

 • Informácie, ktoré získame
 • Ako používame informácie, ktoré získame
 • Automatizovaný zber údajov
 • Zdieľanie informácií
 • Prenosy údajov
 • Vaše práva a voľby
 • Ďalšie online služby a funkcie tretích strán
 • Uchovávanie osobných údajov
 • Ako chránime osobné údaje
 • Aktualizácie našich pravidiel ochrany osobných údajov
 • Ako nás kontaktovať

Informácie, ktoré získame

V súvislosti s používaním tejto stránky nám môžete poskytnúť osobné informácie rôznymi spôsobmi. Typy osobných údajov, ktoré môžeme získať, zahŕňajú osobné informácie obsiahnuté v obsahu, ktorý nám poskytnete, napríklad keď nám pošlete e-mail kliknutím na hypertextové odkazy na e-mailovú adresu na stránke. Nie ste povinní poskytovať tieto informácie, ale ak sa rozhodnete tak neurobiť, nemusíme vám ponúknuť niektoré z našich služieb a funkcií tejto stránky.

Ako používame informácie, ktoré získame

Informácie, ktoré získame na Stránke, môžeme použiť na:

• poskytovať vám naše služby;

• odpovedať na vaše žiadosti a otázky;

• prevádzkovať, hodnotiť a zlepšovať naše podnikanie (vrátane rozvoja nových služieb; zlepšovania a zlepšovania našich služieb; analýzy našich služieb; riadenia našej komunikácie; vykonávania analýzy údajov a prieskumu trhu a vykonávania účtovníctva, auditu a iných vnútorných funkcií);

• chrániť pred podvodmi a inými trestnými činmi, pohľadávkami a inými zodpovednosťami a predchádzať im;

• dodržiavať a presadzovať príslušné právne požiadavky, príslušné priemyselné normy a naše zásady vrátane týchto zásad ochrany osobných údajov, zásad ochrany osobných údajov spoločnosti LUMINA, spol. s r.o. a zmluvných podmienok spoločnosti LUMINA, spol. s r.o..

Ako to vyžaduje platné právo, osobné údaje, ktoré získame, používame na splnenie platných právnych požiadaviek, na splnenie našich zmluvných záväzkov a, ako to povoľuje zákon, na presadzovanie našich oprávnených záujmov (ako je správa lokality, vykonávanie analýzy údajov a prevádzka, hodnotenie a zlepšenie nášho podnikania). V opačnom prípade získame súhlas so spracovaním osobných údajov. Informácie, ktoré získame, môžeme použiť aj inými spôsobmi, na ktoré poskytujeme konkrétne upozornenia v čase zhromažďovania.

Automatizovaný zber údajov

Ak používate webovú stránku, môžeme získať určité informácie automatizovanými prostriedkami, ako napríklad cookies prehliadača. Informácie, ktoré získame týmto spôsobom, môžu zahŕňať IP adresu vášho zariadenia, názov domény, identifikátory priradené k vašim zariadeniam, typ a vlastnosti zariadenia a operačného systému, vlastnosti webového prehľadávača, jazykové preferencie, údaje o prúde kliknutí, vaše interakcie so stránkami (ako napríklad webové stránky, ktoré navštevujete, odkazy, na ktoré kliknete, a funkcie, ktoré používate), stránky, ktoré vás priviedli alebo odkázali na túto stránku, dátumy a časy prístupu na tieto stránky a ďalšie informácie o vašom používaní stránok.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. 

Ako sa používajú súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok napr. výpočet ceny. Súbory cookie sa nebudú používať na iný účel ako je uvedený.

Ako kontrolovať súbory cookies?

Súbory cookies môžete zmeniť alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo vašom zariadení a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Google Analytics – podmienky používania

Služba Google Analytics používa cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo Vašom počítači, aby pomohli webovej stránke analyzovať, ako užívatelia stránky používajú.

Zozbierané cookies súbory sú následne spoločnosťou Google Inc. spracované v súlade zo Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na tejto adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs#nosharing

V mene poskytovateľa webových stránok spoločnosť Google použije tieto informácie na účely hodnotenia vášho používania webových stránok, zostavovania prehladov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu poskytovateľovi webových stránok. Spoločnosť Google nebude Vašu IP adresu priraďovať k iným údajom, ktoré má spoločnosť Google. Odmietnuť používanie súborov cookie môžete výberom príslušných nastavení v prehliadači. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť týchto webových stránok. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a používala údaje (súbory cookie a adresa IP) stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného na stránke https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

V rozsahu vyžadovanom platnými zákonmi získame váš súhlas pred umiestnením súborov cookie alebo podobných technológií do vášho počítača. Stiahnutím určitých typov súborov cookie do počítača môžete zastaviť výberom vhodných nastavení vo webovom prehľadávači. Väčšina webových prehliadačov vám povie, ako prestať prijímať nové súbory cookie prehliadača, ako dostávať upozornenia, keď dostanete nový súbor cookie prehliadača a ako deaktivovať existujúce súbory cookie. Ak chcete zistiť, ako to urobiť pre konkrétny prehliadač, kliknite na „pomoc“ v ponuke prehliadača alebo na adrese www.allaboutcookies.org . Cieľom tejto stránky nie je reagovať na signály „nesledovať“ prijaté z prehliadačov. Upozorňujeme, že bez súborov cookie alebo iných automatizovaných nástrojov nebudete môcť používať všetky funkcie tejto stránky. 

Nezískavame osobné informácie o vašich online aktivitách času a na webových stránkach tretích strán, zariadeniach a iných online službách. Na webových stránkach používame online analytické služby tretích strán, ako sú napríklad služby Google Analytics. Poskytovatelia služieb, ktorí spravujú tieto analytické služby, používajú automatizované technológie na zhromažďovanie údajov (napríklad e-mailovú adresu, adresy IP, súbory cookie a iné identifikátory zariadení) na vyhodnotenie napríklad použitia stránky a diagnostiku technických problémov. Ak sa chcete dozvedieť viac o službe Google Analytics, navštívte stránku www.google.com/analytics/learn/privacy.html .

Zdieľanie informácií

Nezverejňujeme osobné informácie, ktoré o vás získame, s výnimkou prípadov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné informácie môžeme zdieľať s dcérskymi a pridruženými spoločnosťami a poskytovateľmi služieb, ktorí poskytujú služby v našom mene, ako je napríklad analýza údajov, na účely opísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Neautorizujeme poskytovateľov služieb, aby používali alebo zverejňovali informácie, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na vykonávanie služieb v našom mene alebo na splnenie zákonných požiadaviek.

Informácie o vás môžeme tiež zverejniť , ak sa od nás vyžaduje zákon alebo právny proces (napríklad súdny príkaz alebo predvolanie; v reakcii na žiadosti vládnych agentúr, ako sú orgány činné v trestnom konaní; ustanoviť, vykonávať alebo hájiť naše zákonné práva; ak sa domnievame, že zverejnenie je potrebné alebo vhodné na zabránenie fyzickej alebo inej ujme alebo finančnej strate; v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia alebo skutočnej nezákonnej činnosti; v prípade, že predáme alebo prevedieme celé naše podnikanie alebo majetok alebo jeho časť (vrátane prípadu reorganizácie, zrušenia alebo likvidácie); alebo inak s vaším súhlasom.

Prenosy údajov

Osobné informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, môžeme preniesť na príjemcov (vrátane našich dcérskych spoločností a pridružených spoločností a poskytovateľov služieb tretích strán) v iných krajinách, ako je krajina, v ktorej boli pôvodne zhromaždené. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony o ochrane údajov ako krajina, v ktorej ste informácie pôvodne poskytli. Keď prenášame vaše informácie príjemcom v iných krajinách, budeme tieto informácie chrániť podľa popisu v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

Vaše práva a voľby

V rozsahu ustanovenom platným zákonom môžete požiadať o prístup k osobným informáciám, ktoré o vás uchovávame; požadovať aktualizáciu, opravu, zmenu, vymazanie alebo obmedzenie informácií; alebo uplatnite svoje právo na prenosnosť údajov tak, že nás budete kontaktovať, ako je uvedené nižšie. Ak to umožňuje zákon, môžete kedykoľvek odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám predtým poskytli, alebo proti nemu vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov z legitímnych dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie a vaše preferencie budeme uplatňovať v budúcnosti. Pred poskytnutím prístupu k vašim informáciám môžeme podniknúť kroky na overenie vašej totožnosti, aby sme ochránili vaše súkromie a zachovali bezpečnosť.

Ďalšie online služby a funkcie tretích strán

Táto stránka môže poskytnúť odkazy na iné online služby a webové stránky pre vaše pohodlie a informácie (napr. Tlačidlá Facebook, Vimeo, Instagram, LinkedIn a Twitter). Tieto služby, webové stránky a funkcie tretích strán môžu fungovať nezávisle od nás. Postupy ochrany osobných údajov týchto tretích strán vrátane podrobností o informáciách, ktoré o vás môžu zhromažďovať, podliehajú vyhláseniu o ochrane osobných údajov týchto strán, ktoré vám dôrazne odporúčame skontrolovať. Pokiaľ žiadne prepojené online služby alebo funkcie tretích strán nevlastníme ani nekontrolujeme, spoločnosť LUMINA splo. s r.o. nezodpovedá za informačné praktiky týchto tretích strán.

Uchovávanie osobných údajov

V rozsahu povolenom platným zákonom si uchovávame osobné informácie, ktoré o vás získame, pokiaľ  sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získali, v súlade s ustanoveniami týchto Zásad ochrany osobných údajov, alebo máme ďalší zákonný základ na uchovávanie údajov po období, počas ktorého je potrebné aby slúžili pôvodnému účelu zhromažďovania údajov.

Ako chránime osobné údaje

Udržujeme administratívne, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia určené na ochranu osobných údajov, ktoré získame prostredníctvom tejto stránky, proti náhodnému, nezákonnému alebo neoprávnenému zničeniu, strate, pozmeneniu, prístupu, zverejneniu alebo použitiu.

Aktualizácie našich pravidiel ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu pravidelne a bez predchádzajúceho upozornenia aktualizovať, aby odrážali zmeny v našich postupoch v oblasti osobných informácií. V hornej časti oznámenia uvedieme, kedy bolo naposledy aktualizované.

Ako nás kontaktovať

Ak chcete aktualizovať svoje preferencie, aktualizovať alebo opraviť svoje informácie, odoslať žiadosť, položiť nám otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo uplatniť iné príslušné práva na ochranu súkromia, kontaktujte nás e-mailom na adrese lumina@lumina.sk alebo nám napíšte na:

Lumina, spol. s r.o.
Hrubečská 92/62
044 31 Kostoľany nad Hornádom
Slovakia

Návrat hore