NÁLEPKY NA MIERU

VODE A UV ŽIARENIU ODOLNÉ

Nálepka zákaz vstupu bez resprátora FFP2