Reklama - chránené pracovisko - chránená dielňa - náhradné plnenie

Chránené pracovisko – náhradné plnenie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice dňa 05.08.2021 vydal rozhodnutie v zmysle zákona § 55 ods. 2,5 a 6 zákona o službách zamestnanosti a priznal spoločnosti LUMINA, spol. s r. o. postavenie CHRÁNENÉHO PRACOVISKA.Vyberte si produkty na našej stránke a my Vám ponúkame možnosť uplatniť si náhradné plnenie. Pomôžete sebe aj nám. Ďakujeme.

Rozhodnutie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice zo dňa 05. 08. 2021

Rozhodnutie o pridelení chráneného pracoviska.
Návrat hore