Príkazové nálepky sa používajú na upozornenie dodržiavania bezpečnostných opatrení pri výrobe skladovaní alebo vstupu do prvádzok.