Dodržiavaním zásad stanovený Úradom verejného zdravotníctva chránite nielen seba ale aj svojich blízkych. Dodržujte aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19.