Nálepky na podporu boja proti koronavirusu COVID-19

Správnym označením prevádzky ochránite seba, svojich blízkych a zákazníkov.

KORONAVIRUS COVID-19

Označenie prevádzok v čase koronavírusu COVID – 19.

Označte prevádzku, predajňu zvýšeným hygienickým štandardom
   aj touto formou zabránite šíreniu koronavírusu a ochránite nielen vás.
• Výroba nálepiek podľa nižšie uvedených vzorov.
• Pri výrobe dodržiavame hygienické štandardy.
• Doplnenie zásob do 24 hodín.
• Rýchle dodanie


Vyber si nálepku

nálepka ROR

Nálepka ROR – rúško – odstup – ruky,
formát A4


OBJEDNAŤ

ror piktogramy

Nálepka ROR – rúško – odstup – ruky, formát A4
slovensko – anglická verzia


OBJEDNAŤ


Zákaz vstupu bez rúška nálepka pre predajne.


OBJEDNAŤ


Nálepka s výzvou na dezinfekciu rúk


OBJEDNAŤ


Dodržujte odsup 2m nálepka


OBJEDNAŤ


Použivajte rukavice nálepka


OBJEDNAŤ


Vstupujte po jednom nálepka


OBJEDNAŤ

Nálepka pre prevádzky a predajne koronavirus

Nálepka formát A5 s upozornením na dodržiavanie vyššieho hygienického štandardu v predajniach a prevádzkach.
– Zákaz vstupu bez rúška
– Dezinfikujte si ruky
– Dodržiavanie minimálnej vzdialenosti 2m
– Používajte rukavice


OBJEDNAŤ formát A4


Objednať formát A5

zákaz vstupu bez rúška formát A4

Nálepka formát A4 s odporúčaním ÚVZ SR na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19

– Zákaz vstupu bez rúška
– Používajte ochranné rukavice
– Dodržujte vzdialenosť 2 m.

Rozmer: A4


OBJEDNAŤ

označenie proti COVID 19

Nálepka formát A4 vhodná pre predajne so základným upozornením na dodržiavanie odporúčaní.

– Zákaz vstupu bez rúška
– Vstupujte po jednom
– Dodržiavanie minimálnej vzdialenosti 2m.
– Používajte rukavice
Rozmer: A4


OBJEDNAŤ

Nálepka
Dôkladné umývanie rúk
podľa WHO.

nalepka umyvanie ruk koronavirus COVID-19

PVC samolepka vode a UV žiareniu odolná s permanentným lepidlom. Rozmer: 21 x 30 cm


OBJEDNAŤ

Nálepka
Zákaz vstupu bez respirátora FFP2

Nálepka zákaz vstupu bez resprátora FFP2

PVC samolepka vode a UV žiareniu odolná s permanentným lepidlom. Rozmer: 21 x 14 cm


OBJEDNAŤ

Nálepka
Správne umývanie rúk

ciste ruky postup

PVC samolepka vode a UV žiareniu odolná s permanentným lepidlom.
Rozmer: 21 x 30 cm 


OBJEDNAŤ

spravne-umývanie-rúk-nálepka

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky odporúča používať označenie vozidiel.

Zavádzaním opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 vznikajú problémy a výrazné až niekoľkohodinové zdržania vyššie uvedenej prepravy. Prednosť zvierat a potravín pred inou kamiónovou prepravou je v súčasnej situácii ťažko realizovateľná.
Vychádzajúc z návrhu opatrení zo zasadnutia ústredného krízového štábu v súvislosti s hrozbou vírusu COVID-19 zo dňa 26. marca 2020 vznikla požiadavka označiť autá, ktoré prepravujú krmivá a hygienické prostriedky v súvislosti s COVID-19.

preprava potravín koronavírus COVID-19

OBJEDNAŤ

preparav hygienického vybavenia COVID-19

OBJEDNAŤ

označenie preprava zvierat COVID-19

OBJEDNAŤ

PREPRAVA KRMIVO COVID 19

OBJEDNAŤ

Pripravený na vaše otázky

m: 0905 603 704

https://youtu.be/4eL0eAce_2M
nalepka-koronavirus-realizacia
naskladnené nálepky koronavírus COVID 19
nálepka dodržujte odstup 2 m
nálepka zákaz vstupu bez rúška

Návrat hore