Nálepka Zákaz vstupu bez respirátora

2.88 s DPH (2.40 bez DPH)

Od 15. marca 2021 vstupuje do platnosti povinnosť nosiť respirátory v interiéroch.  Rozmer 21 x 15 cm.(A5). Pohotovo reagujeme na potreby dodania.

 

Rozmer 15 x 21 cm.(A5)
Vlastná výroba – okamžité doplnenie zásob na sklad – pohotovo reagujeme na požiadavky dodania.

Od 15. marca 2021 vstupuje do platnosti povinnosť nosiť respirátory v interiéroch (okrem domácnosti) :

 • Upozornenie
  Od 8. marca je povinnosť nosiť respirátor v priestoroch obchodných prevádzok alebo prostriedkoch verejnej dopravy
 • Upozornenie
  Od 15. marca je povinnosť nosiť respirátor v priestoroch všetkých interiérov
 • Musí to byť respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky s klasifikáciou podľa normy STN EN 149+A1

Pre ktoré osoby sa nevzťahuje povinnosť nosiť prostriedok na prekrytie horných dýchacích ciest?

 • deti do 6 rokov veku,
 • osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Ktoré osoby nemusia nosiť respirátor tam kde to je povinné?

 • deti do ukončenia prvého stupňa základnej školy,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám,
 • osoby vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objektoch Zboru väzenskej a justičnej stráže,
 • zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú do tretej a štvrtej  kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci (riziková práca)
 • zamestnanca, u ktorého na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

Prečítajte si aktuálne platnú Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR č. 111/2021 V. v. SR (PDF, 184 kB) zo dňa 11.3.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

 

Formát

A4 210×297 mm, A5 148 x210 mm

Návrat hore