Nálepky na podporu boja proti koronavirusu COVID-19

Správnym označením prevádzky ochránite seba, svojich blízkych a zákazníkov.

KORONAVIRUS COVID-19

Označenie prevádzok v čase koronavírusu COVID - 19.

Označte prevádzku, predajňu zvýšeným hygienickým štandardom
   aj touto formou zabránite šíreniu koronavírusu a ochránite nielen vás.
• Výroba nálepiek podľa nižšie uvedených vzorov.
• Pri výrobe dodržiavame hygienické štandardy.
• Doplnenie zásob do 24 hodín.
• Rýchle dodanie

Nálepka ROR – rúško – odstup – ruky,
formát A4

Nálepka ROR – rúško – odstup – ruky, formát A4
slovensko – anglická verzia

Nálepka formát A5 s upozornením na dodržiavanie vyššieho hygienického štandardu v predajniach a prevádzkach.
– Zákaz vstupu bez rúška
– Dezinfikujte si ruky
– Dodržiavanie minimálnej vzdialenosti 2m
– Používajte rukavice

Nálepka formát A4 s odporúčaním ÚVZ SR na zabránenie šírenia koronavírusu COVID-19

– Zákaz vstupu bez rúška
– Používajte ochranné rukavice
– Dodržujte vzdialenosť 2 m.

Rozmer: A4

Nálepka formát A4 vhodná pre predajne so základným upozornením na dodržiavanie odporúčaní.

– Zákaz vstupu bez rúška
– Vstupujte po jednom
– Dodržiavanie minimálnej vzdialenosti 2m.
– Používajte rukavice
Rozmer: A4

Nálepka
Dôkladné umývanie rúk
podľa WHO.

PVC samolepka vode a UV žiareniu odolná s permanentným lepidlom. Rozmer: 21 x 30 cm

Nálepka
Zákaz vstupu bez respirátora FFP2

PVC samolepka vode a UV žiareniu odolná s permanentným lepidlom. Rozmer: 21 x 14 cm

Nálepka
Správne umývanie rúk

PVC samolepka vode a UV žiareniu odolná s permanentným lepidlom.
Rozmer: 21 x 30 cm 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky odporúča používať označenie vozidiel.

Zavádzaním opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 vznikajú problémy a výrazné až niekoľkohodinové zdržania vyššie uvedenej prepravy. Prednosť zvierat a potravín pred inou kamiónovou prepravou je v súčasnej situácii ťažko realizovateľná.
Vychádzajúc z návrhu opatrení zo zasadnutia ústredného krízového štábu v súvislosti s hrozbou vírusu COVID-19 zo dňa 26. marca 2020 vznikla požiadavka označiť autá, ktoré prepravujú krmivá a hygienické prostriedky v súvislosti s COVID-19.

Pripravený na vaše otázky

m: 0905 603 704