Menu Zavrieť

18: výsledkov

 • P006 Nepovolaným vstup zakázaný!
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram P006 „Zákaz vstupu!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka so zákazom vstupu zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a nabáda na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Piktogram jasne informuje o zákaze vstupu nepovolaným osobám.
  Nálepka zodpovedá európskym aj medzinárodným normám EN ISO 7010.

 • P001 Zákaz fajčenia.
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá PVC fólia vhodná do exteriéru odolná poveternostným podmienkam

  – okrúhly tvar
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram P001 „Zákaz fajčenia!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.

 • P004 Zákaz hasenia vodou
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram P004 „Zákaz hasenia vodou!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka so zákazom hasenia vodou zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a nabáda na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Piktogram jasne informuje o zákaze použitia vody pri hasení.
  Nálepka zodpovedá európskym aj medzinárodným normám EN ISO 7010.

 • P002 Zákaz používať otvorený oheň.
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram P002 „Zákaz používať otvorený oheň!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka so zákazom vstupu s otvoreným ohňom zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a nabáda na dodržiavanie protipožiarnych opatrení v prevádzkach v ktorých je zvýšené riziko požiaru alebo výbuchu. Piktogram jasne informuje o zákaze vstupu s otvoreným ohňom a zákaze fajčenia v danom priestore, v ktorom je symbol umiestnený.
  Nálepka zodpovedá európskym aj medzinárodným normám.

 • P014 Zákaz vstupovať so zvieratami.
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram „Zákaz vstupovať so zvieratami!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka s piktogramom Zákaz odkladania alebo skladovania! zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a nabáda na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Piktogram jasne informuje o zákaze vstupovať so zvieratami! Nálepka zodpovedá európskym aj medzinárodným normám EN ISO 7010.

 • Piktogram P018
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram „Zákaz používania mobilných telefónov!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka s piktogramom Zákaz používania mobilných telefónov! zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a nabáda na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Piktogram jasne informuje o zákaze používania mobilných telefónov! Nálepka zodpovedá európskym aj medzinárodným normám EN ISO 7010.

 • P003 Zákaz vstupu
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram P003 „Zákaz vstupu!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka so zákazom vstupu zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a nabáda na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Piktogram jasne informuje o zákaze vstupu do daného priestoru.
  Nálepka zodpovedá európskym aj medzinárodným normám EN ISO 7010.

 • 0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram „Zákaz jedenia a pitia na tomto mieste!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka s piktogramom Zákaz jedenia a pitia na tomto mieste! zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a nabáda na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Piktogram jasne informuje o Zákaze jedenia a pitia na tomto mieste. Nálepka zodpovedá európskym aj medzinárodným normám EN ISO 7010.

 • Piktogram P017
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram „Zákaz striekania vodou!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka s piktogramom Zákaz striekania vodou! zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a nabáda na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Piktogram jasne informuje o zákaze striekania vodou! Nálepka zodpovedá európskym aj medzinárodným normám EN ISO 7010.

 • P016 Zákaz vstupu osobám s implantátom z kovu
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram „Zákaz vstupu osobám s implantátom z kovu!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka s piktogramom „Zákaz vstupu osobám s implantátom z kovu!“ zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a nabáda na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Piktogram jasne informuje o zákaze vstupu osobám s implantátom z kovu! Nálepka zodpovedá európskym aj medzinárodným normám EN ISO 7010.

 • Nálepka P013 Zákaz prepravy osôb.
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram „Zákaz prepravy osôb!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka s piktogramom Zákaz odkladania alebo skladovania! zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a nabáda na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Piktogram jasne informuje o zákaze prepravy osôb.

 • Nálepka Zákaz odkladania alebo skladovania.
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram P012Zákaz odkladania alebo skladovania!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka s piktogramom Zákaz odkladania alebo skladovania! zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a nabáda na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Piktogram jasne informuje o zákaze odkladania alebo skladovania.

 • nálepka P011 Nevstupuj s kardiostimulátorom!
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram P011 „Nevstupuj s kardiostimulátorom!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka s piktogramom Nevstupuj s kardiostimulátorom! zvyšuje bezpečnosť a nabáda na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Piktogram jasne informuje o Zákaze vstupu osobám s kardiostimulátorom.  Nálepka zodpovedá európskym aj medzinárodným normám EN ISO 7010.

 • P010 Zákaz zapnutia
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram P010 „Zákaz zapnutia!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka s piktogramom Zákaz zapnutia! zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a nabáda na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Piktogram jasne informuje o zákaze zapnutia.

 • P009 Zákaz dotýkať sa, kryt je pod napätím.
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram P009 „Zákaz dotýkať sa, kryt je pod napätím!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka s piktogramom Zákaz dotýkať sa, kryt je pod napätím! zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a nabáda na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Piktogram jasne informuje o zákaze dotýkať sa.

 • P008 Zákaz dotýkať sa!
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram P008 „Zákaz dotýkať sa!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka s piktogramom Zákaz dotýkať sa! zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a nabáda na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Piktogram jasne informuje o zákaze dotýkať sa.

 • P007 Zákaz vjazdu vysokozdvižných vozíkov.
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram P007 „Zákaz vjazdu vysokozdvižných vozíkov!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka so zákazom vjazdu vysokozdvižných vozíkov zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a nabáda na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Piktogram jasne informuje o zákaze vjazdu vysokozdvižných vozíkov. Nálepka zodpovedá európskym aj medzinárodným normám.

 • P005 Zákaz pitia
  0.1818.89

  Prevedenie: biela lesklá vinylová fólia vhodná do interiéru aj exteriéru

  – okrúhly tvar vinylovej fólie podľa vybraného priemeru nálepky
  – čierny grafický symbol na bielom podklade
  – červené medzikružie s preškrtnutým symbolom – zákazový symbol
  – odolnosť označenia voči vonkajším vplyvom – vode a UV žiareniu

  Dodávame v uvedených rozmeroch podľa výberu :
  Priemer nálepiek dodávame v rozmeroch: 1,25 cm; 2,5 cm; 5 cm; 10 cm; 20 cm; 40 cm.

  Zákazový piktogram „Zákaz pitia!“ vyrábame podľa normovaných veľkostí. V prípade požiadavky vieme prispôsobiť rozmer podľa potreby.
  Značka so zákazom pitia zvyšuje bezpečnosť na pracovisku a nabáda na dodržiavanie bezpečnostných opatrení. Piktogram jasne informuje o zákaze používania vody na pitie.
  Nálepka zodpovedá európskym aj medzinárodným normám.